forbot
  • GASANOV , ChP
  • Danh mục hàng
  • Ống tiêm xúc xích
Ống tiêm xúc xích
  • Ống tiêm xúc xích
  • Ống tiêm xúc xích
  • Ống tiêm xúc xích
  • Ống tiêm xúc xích

Ống tiêm xúc xích

Đang có sẵn
từ 1000 UAH
Thương hiệu:Гасанов
Sản xuất tại:Ukraina
Mô tả
Ống tiêm xúc xíchMô tả đầy đủ bằng các thứ tiếng sau đã có sẵn: Nga  Người phiên dịch trực tuyến
Characteristics:
Thương hiệu:Гасанов
Sản xuất tại:Ukraina
Information is up-to-date: 19.02.2018

khác

Giá sốt trên [category_genitive] tại Melitopol (Ukraina) từ công ty GASANOV , ChP.